Digital Marketing Agency รับทำโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google Ads

เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดด้วยการทำโฆษณาบนเสิร์ชเอนจินอันดับ 1 อย่าง Google

Google Adwords PPC Campaigns and Strategies

Google Adwords หรือชื่อใหม่ Google Ads คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) ที่เป็นที่นิยมอย่างมาก ซึ่งโฆษณาจะปรากฏบนหน้าผลการค้นหา (Search Result Page) ของ Google เมื่อมีการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดที่ตรงกับในแคมเปญ และยังไปปรากฎบนเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของทาง Google อีกด้วย

ทีม Digital Marketing ของเราจะเริ่มต้นการทำโฆษณาออนไลน์บน Google ด้วยการวางแผนและกำหนดขอบเขตของแคมเปญ Pay-Per-Click (PPC) หรือ GDN (Google Display Network) ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจตัวสินค้าหรือบริการ, กำหนดกลุ่มเป้าหมาย, วางโครงสร้างแคมเปญ และตั้งงบประมาณ

กลยุทธ์ในการทำโฆษณาออนไลน์ของเรานั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Tried-and-Tested คือการสร้างแคมเปญขึ้นมาตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (เพศ, อายุ, พื้นที่ ฯลฯ) ใส่คีย์เวิร์ดแบบกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ แล้วปล่อยโฆษณาเข้าไปใน Google ในขณะที่แคมเปญกำลังแสดงอยู่ใน Google ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะทำการเช็คและวิเคราะห์การทำงานของแคมเปญ และดึงเอากลยุทธ์การทำ SEO เข้ามาช่วยโดยการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดที่ถูกค้นหามากและคีย์เวิร์ดที่คู่แข่งใช้

เมื่อได้คีย์เวิร์ดที่สำคัญแล้วเราก็จะนำมาเพิ่มเติมลงไปในแคมเปญ เพื่อให้ตัวโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น

Partner with the Leading Google Adwords Agency in Bangkok, Thailand for State-Of-The-Art PPC Campaigns and Strategies

สร้างแคมเปญ Google Ads อย่างมีคุณภาพเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

การทำโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google Ads จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการทำ SEO เราจึงไม่สามารถเน้นการนำเสนอคอนเทนต์ที่โดดเด่นได้เพียงอย่างเดียว แคมเปญโฆษณาแต่ละแคมเปญต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เพื่อนำธุรกิจไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และวัดผลได้จริง

การรู้เป้าหมายจะช่วยให้วางแผนกลยุทธ์และเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อตัดสินใจเริ่มทำแคมเปญผ่าน Google Ads คือตีโจทย์แคมเปญให้แตก และรู้ว่าเป้าหมายของแคมเปญคืออะไร ก็จะทำให้เลือกใช้ประเภทของโฆษณาได้ตรงตามเป้าหมายของแคมเปญ เป้าหมายของธุรกิจไม่ได้มาจากส่วนเดียวในองค์กร แต่ละแผนกต่างมีเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จ เช่น ฝ่ายขายที่ต้องการเพิ่ม Conversions และยอดขาย ซึ่งโฆษณาประเภท Search Ads หรือ Display Ads ที่มีฟังก์ชั่นที่สามารถเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้กลายมาเป็นลูกค้า โดยการกำหนดพื้นที่ให้โฆษณาไปปรากฎตามเว็บไซต์ วิดีโอ หรือแอปพลิเคชั่นพาร์ทเนอร์ของ Google โดยตรงก็จะสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของฝ่ายขายได้ หรือแม้แต่ฝ่ายที่ดูแลสินค้าของธุรกิจ E-commerce ที่ต้องการนำเสนอสินค้าให้ลูกค้าโดยตรงบนหน้า Search Result ก็สามารถใช้ Google Ads ประเภท Shopping Ads ในการโชว์สินค้าจากเว็บไซต์ได้เช่นกัน

เมื่อตอบโจทย์เป้าหมายได้แล้วสิ่งต่อมาคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับทำโฆษณาผ่าน Google Ads วิธีจัดสรรงบให้ได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่าทึ่สุด จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเลือก Bid Strategy ซึ้งจะดูจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการจากการทำโฆษณา เช่น ลูกค้าต้องการ Conversions ทางเราก็จะเสนอกลยุทธ์แบบ AdWords Smart Bidding ที่จะช่วยจัดการงบโดยอัตโนมัติ ลูกค้าบางรายต้องการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) หรือยอด Clicks การจัดการงบแบบ Cost-Per-Click หรือการเสียเงินตามจำนวนคลิกโดยสามารถเลือกการจัดการงบแบบอัตโนมัติ (Maximize Clicks) หรือปรับงบตามความเหมาะสมด้วยตัวเอง (Manual Clicks)

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่เราไม่มองข้ามคือการติดตามผลโฆษณาการทำแคมเปญออนไลน์ ทีม Digital Marketing จะปรับแผนกลยุทธ์การตลาดและการทำโฆษณา โดยดูจากผลลัพธ์ที่ได้ในการทำโฆษณาแต่ละครั้ง เพื่อนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย หรือหาจุดบกพร่องของแคมเปญ และปรับปรุงในการทำโฆษณาแต่ละแคมเปญครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของแคมเปญโฆษณา Google Ads อย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของ Digital Marketing Agency ทำโฆษณาอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามผลและรายงานผลให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแคมเปญโฆษณาเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ทางเราและลูกค้าเข้าใจความต้องการในตลาดมากขึ้น และที่สำคัญจะทำให้เราปรับปรุงการทำโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น

การที่จะทำให้แคมเปญโฆษณามีคุณภาพหรือสมบูรณ์ได้นั้น ต้องสามารถวิเคราะห์ผลและนำจุดบกพร่องมาแก้ไขได้ เราต้องย้อนกลับมาดูหลายๆ ปัจจัยว่ามีส่วนใดที่เราต้องปรับปรุงบ้าง เช่น ความชัดเจนของตัวโฆษณา ที่จะต้องตรงไปตรงมา กระชับ ใจความครบถ้วน และเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่กลุ่มเป้าหมายค้นหา ผู้ที่เห็นโฆษณาจะต้องเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการคืออะไร อีกสิ่งหนึ่งคือเนื้อความที่ใช้ในโฆษณาต้องถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาทั้งการสะกดคำและไวยากรณ์ การเว้นวรรคคำหรือข้อความตามความเหมาะสม เป็นต้น

ในระหว่างที่ดำเนินการทางทีม Upmedio ก็จะรวบรวมผลการทำงาน, สถิติต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานให้ลูกค้าได้ทราบและหารือที่จะพัฒนาการทำโฆษณาในครั้งต่อไป

รับผลลัพธ์ที่คุ้มค่าจากการทำโฆษณาผ่าน Google Ads ด้วยการจัดการ PPC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

PPC (Pay Per Click) คือการโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะมีการประมูลคีย์เวิร์ดเพื่อให้โฆษณาไปปรากฎอยู่เมื่อมีการค้นหาในเสิร์ชเอนจิน โดยตำแหน่งของโฆษณาจะถูกกำหนดโดยค่าประมูลที่เรียกว่า CPC (Cost Per Click) ซึ่งค่า CPC ของแต่ละคีย์เวิร์ดนั้นมีราคาไม่เท่ากัน ยิ่งคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหามาก มีคู่แข่งมาก CPC ก็จะสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการบริหาร PPC ไม่แพ้การทำ SEO

ในการจัดการ PPC ต้องมีความเข้าใจตัวเครื่องมือและกลยุทธ์ที่สามารถทำบนแพลตฟอร์มนั้นๆ ได้ อย่างการจัดการ PPC ของ Google Ads ก็จะเริ่มจากการกำหนดขอบเขตแคมเปญ, วิเคราะห์เว็บไซต์, ประเมินการจัดการงบ และหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้แคมเปญมีปัญหา ที่ Upmedio เราใส่ใจถึงรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ของการทำโฆษณา และไม่มองข้ามปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อผลประยชน์สูงสุดในการทำธุรกิจของลูกค้า