Digital Marketing Agency รับทำโฆษณา Google Ads

เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดด้วยการทำโฆษณาบนเสิร์ชเอนจินอันดับ 1 อย่าง Google

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา

ทำโฆษณา Google Ads Campaigns และลงโฆษณา Google

Google Adwords หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Google Ads คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) บน Search Engine ยักษ์ใหญ่อย่าง Google โดย Google Ads แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Google Search Ads ที่จะปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search เมื่อมีการค้นหาด้วย Keyword ที่ตรงตามที่กำหนด และสามารถไปปรากฎบน Search ของเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของ Google หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Google Search Network ได้อีกด้วย อีกหนึ่งประเภทของ Google Ads ก็คือ Google Display Ads ซึ่งเป็นการทำโฆษณาโดยการแสดงรูปภาพหรือแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์และเครือข่ายของ Google หรือที่เรียกว่า Google Display Network (GDN) เช่น YouTube, Google Finance, Gmail, และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น

โดยบริการรับทำ Google Ads ของเรา ทีม Digital Marketing จะเริ่มต้นขั้นตอนการทำโฆษณา Google Ads ด้วยการวางแผนและกำหนดรูปแบบของโฆษณาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา Google Adwords แบบ Pay-Per-Click (PPC) ของ Google Search Ads ผ่านหน้าแสดงผลการค้นหาเมื่อมีคนเสริ์จหาข้อมูลด้วยคำหรือวลีที่ตรงกับ Keyword ที่กำหนดไว้ โดยจะมีการคิดค่าโฆษณาตามจำนวนคลิก หรือการโฆษณา Google Adwords แบบ GDN (Google Display Network) ของ Google Display Ads ซึ่งจะเป็นการแสดงผลรูปภาพและมีการคิดค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่มีการเข้าถึง

ในการสร้างโฆษณา Google Adwords แบบ Pay-Per-Click (PPC) และ GDN (Google Display Network) ทีมงานของเราจะต้องทำความเข้าใจตัวสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้างแคมเปญ และตั้งงบประมาณสำหรับค่าโฆษณาให้ออกมาเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายและแม่นยำที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อสร้างโฆษณาที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ช่วยเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และปิดการขายให้กับลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ในการสร้างโฆษณา Google Adwords แบบ Pay-Per-Click (PPC) และ GDN (Google Display Network) ทีมงานของเราจะต้องทำความเข้าใจตัวสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้างแคมเปญ และตั้งงบประมาณสำหรับค่าโฆษณาให้ออกมาเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายและแม่นยำที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อสร้างโฆษณาที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ช่วยเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และปิดการขายให้กับลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

กลยุทธ์ในการทำโฆษณา Google Adwords

กลยุทธ์สำหรับโฆษณา Google Ads ของเรานั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Tried-and-Tested คือการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ขึ้นมาตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (เช่น เพศ อายุ พื้นที่ ความสนใจ ฯลฯ) และใส่ Keyword แบบกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยกลยุทธ์นี้ทำมาใช้ทั้งในส่วนของ Pay-Per-Click (PPC) ผ่านเว็บไซต์ และ GDN (Google Display Network)

จากนั้นทีมโฆษณาจะปล่อยโฆษณาที่สร้างผ่าน Google Adwords เข้าไปในระบบของ Google ซึ่งในขณะที่โฆษณากำลังแสดงอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆของ Google Adwords ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของโฆษณา และดึงเอากลยุทธ์การทำ SEO เข้ามาช่วยในการเพิ่มยอดขาย โดยใช้การวิเคราะห์ Keyword รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุด คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง หรือ Keyword ที่คู่แข่งของคุณใช้ในการทำ Google Adwords

และเมื่อได้ Keyword สำคัญที่จะสามารถเพิ่มยอดขาย และทำให้ตัวโฆษณาต่างๆบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้ว ทีมการตลาดของเราก็จะจัดการโฆษณาผ่าน Google Adwords เพื่อปรับปรุงตัวแคมเปญที่แสดงผลอยู่เป็นขั้นตอนต่อไป

Google Ads Management: สร้างโฆษณา Google Adwords อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

การสร้างโฆษณาออนไลน์ผ่าน Google Adwords จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการทำ SEO เราจึงไม่สามารถเน้นการนำเสนอคอนเทนต์ที่โดดเด่นได้เพียงอย่างเดียว โฆษณาแต่ละชิ้นบน Google Adwords จะต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี เพื่อนำธุรกิจไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และวัดผลได้จริง บริษัทที่รับทำ Google Adwords ส่วนใหญ่จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และสร้างโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดเป้าหมายก่อนการรับทำ Google Adwords

การรู้เป้าหมายจะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และเห็นภาพรวมทั้งหมดในงานโฆษณาได้ชัดเจนขึ้น ดังนั้นเมื่อตัดสินใจเริ่มทำแคมเปญผ่าน Google Adwords สิ่งแรกที่เราทำคือการตีโจทย์ความต้องการให้แตก รู้ว่าเป้าหมายของโฆษณาคืออะไร จากนั้นก็จะเลือกใช้ประเภทของโฆษณาใน Google Adwords ได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

โดยเป้าหมายโฆษณาและเป้าหมายของธุรกิจมาจากการดำเนินงานและรูปแบบกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท Upmedio สามารถสร้างโฆษณาต่างๆเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในแต่ละส่วนได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Adwords ในการเพิ่ม Conversions และยอดขายผ่านโฆษณาประเภท Search Ads หรือ Display Ads หรือ ใช้ Google Adwords ในการนำเสนอสินค้าบนหน้า Search Result บนเว็บไซต์แบบ Shopping Ads สำหรับธุรกิจแบบ E-commerce ก็ได้เช่นกัน

จัดสรรงบประมาณสำหรับโฆษณา Google Adwords

เมื่อกำหนดเป้าหมายในการสร้างโฆษณาเป็นที่เรียบร้อย สิ่งต่อมาคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับทำโฆษณาผ่าน Google Adwords โดยวิธีจัดสรรงบให้ได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่าทึ่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเลือก Bid Strategy ซึ้งจะดูจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการจากการทำโฆษณา

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Conversions ซึ่งจะใช้กลยุทธ์แบบ Adwords Smart Bidding ที่จะสามารถช่วยจัดการงบได้โดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่ต้องการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) และยอด Clicks การจัดการงบแบบ Cost-Per-Click ซึ่งจะเสียเงินตามจำนวนคลิกจริงนั้น ก็สามารถเลือกการจัดการงบแบบอัตโนมัติ (Maximize Clicks) หรือปรับงบตามความเหมาะสมด้วยตัวเอง (Manual Clicks) ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ การติดตามผลในการสร้างโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซค์เป็นสิ่งสำคัญที่ทีม Digital Marketing จะนำมาปรับแผนกลยุทธ์การตลาดในการสร้างโฆษณา โดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ที่ได้ในการทำโฆษณาแต่ละครั้ง และนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย หาจุดบกพร่อง และปรับปรุงการทำโฆษณาในครั้งต่อๆ ไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของโฆษณา Google Ads โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของ Digital Marketing Agency รับทำโฆษณาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามผลและรายงานผลให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะจะทำให้ทั้งทีมงานของเราและฝั่งลูกค้าเข้าใจความต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือสามารถทำให้เราปรับปรุงการทำโฆษณาได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ซึ่งการที่จะทำให้โฆษณาบนเว็บไซต์และใน YouTube มีคุณภาพหรือสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องสามารถวิเคราะห์ผลและนำจุดบกพร่องมาแก้ไข ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์ผลจากหลายๆปัจจัย จนสามารถนำข้อสรุปเหล่านั้นมาปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ความชัดเจนของตัวโฆษณา ที่จะต้องมีความตรงไปตรงมา กระชับ ใจความครบถ้วน และเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่กลุ่มเป้าหมายค้นหา โดยผู้ที่เห็นโฆษณาจะต้องเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการคืออะไร และข้อดีของสินค้าและบริการคืออะไร โดยเนื้อความที่ใช้ในงานโฆษณาจะต้องถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาทั้งการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมไปถึงการเว้นวรรคคำและการเลือกใช้คำให้เหมาะสม เป็นต้น

โดยในระหว่างที่ดำเนินการปล่อยโฆษณาทาง Google Adwords ทีมงานของ Upmedio จะรวบรวมและสรุปผลการทำงาน เก็บข้อมูลสถิติต่างๆ รวมถึงรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อพูดคุยและหารือสำหรับแนวทางการพัฒนาการสร้างโฆษณาในครั้งต่อไป

ทำโฆษณาผ่าน Google Adwords ด้วยการจัดการ PPC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากการทำโฆษณาผ่าน Google Adwords บน Youtube แล้ว PPC (Pay Per Click) คือการโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการประมูลคีย์เวิร์ดเพื่อให้โฆษณาไปปรากฎอยู่เมื่อมีการค้นหา โดยตำแหน่งของโฆษณาจะถูกกำหนดโดยค่าการประมูลที่เรียกว่า CPC (Cost Per Click) ซึ่งค่า CPC ของแต่ละคีย์เวิร์ดนั้นมีราคาสูงต่ำไม่เท่ากัน ยิ่งคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหามาก มีคู่แข่งมาก CPC ก็จะสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการและบริหาร PPC เช่นเดียวกับการทำ SEO

ในการจัดการ PPC ต้องมีความเข้าใจตัวเครื่องมือและมีกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการจัดการ PPC ของ Google Adwords จะเริ่มจากการกำหนดขอบเขตของการปล่อยโฆษณา วิเคราะห์เว็บไซต์ ประเมินการจัดการงบ และหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้แคมเปญมีปัญหา

ทีมงานของ Upmedio ใส่ใจถึงรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ของการทำโฆษณา และไม่มองข้ามปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างโฆษณาต่างๆบน Google Adwords ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Upmedio บริษัทรับทำ Adwords และผู้นำด้านการลงโฆษณา Google

เราเป็น Google Ads Agency ที่มาพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการลงโฆษณา Google Search มีบริการรับทำ Google Ads แบบครบวงจรและจัดการ Keyword ได้อย่างเหมาะสมในการสร้างโฆษณาให้กับเว็บไซต์ของลูกค้า

นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังสอนวิธีใช้ Google Adwords ให้กับลูกค้าที่ร่วมงานกับเราและมอบความไว้วางใจให้เราทำ Google Ads แคมเปญอีกด้วย