fbpx

Digital Marketing Agency รับทำโฆษณา Google Ads

เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดด้วยการทำโฆษณาบนเสิร์ชเอนจินอันดับ 1 อย่าง Google

ลูกค้าที่ไว้วางใจในบริการของเรา

รับทํา Google Ads Campaigns และลงโฆษณา Google

Google Adwords หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Google Ads คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) บน Search Engine ยักษ์ใหญ่อย่าง Google โดย Google Ads แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Google Search Ads ที่จะปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search เมื่อมีการค้นหาด้วย Keyword ที่ตรงตามที่กำหนด และสามารถไปปรากฎบน Search ของเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของ Google หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Google Search Network ได้อีกด้วย อีกหนึ่งประเภทของ Google Ads ก็คือ Google Display Ads ซึ่งเป็นการทำโฆษณาโดยการแสดงรูปภาพหรือแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์และเครือข่ายของ Google หรือที่เรียกว่า Google Display Network (GDN) เช่น YouTube, Google Finance, Gmail, และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น

โดยบริการรับทำ Google Ads ของเรา ทีม Digital Marketing จะเริ่มต้นขั้นตอนการทำโฆษณา Google Ads ด้วยการวางแผนและกำหนดรูปแบบของโฆษณาออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา Google Adwords ในรูปแบบ Pay-Per-Click (PPC) ของ Google Search Ads ผ่านหน้าแสดงผลการค้นหาเมื่อมีคนเสริ์จหาข้อมูลด้วยคำหรือวลีที่ตรงกับ Keyword ที่กำหนดไว้ โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายโฆษณาตามจำนวนคลิก หรือการโฆษณา Google Adwords ในรูปแบบ Google Display Network (GDN) ของ Google Display Ads ซึ่งจะเป็นการแสดงผลรูปภาพและมีการคิดค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่มีการเข้าถึง

ในการรับทำโฆษณา Google Adwords แบบ Pay-Per-Click (PPC) และ GDN (Google Display Network) ทีมงานของเราจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้างแคมเปญ และตั้งงบประมาณสำหรับค่าโฆษณาให้ออกมาเป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายและแม่นยำที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อสร้างโฆษณาที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ช่วยเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และปิดการขายให้กับลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

เอ เจน ซี่ ทำ google ads รับ ทำ google adwords

ในการสร้างโฆษณา Google Adwords แบบ Pay-Per-Click (PPC) และ GDN (Google Display Network) ทีมงานของเราจะต้องทำความเข้าใจตัวสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้างแคมเปญ และตั้งงบประมาณสำหรับค่าโฆษณาให้ออกมาเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายและแม่นยำที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือสร้างโฆษณาที่ตอบโจทย์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและปิดการขายให้กับลูกค้าของเราได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รับ ทํา google ads รับลงโฆษณา google
ลง โฆษณา google
google adwords คือ
ติดตั้งโฆษณา แบบ PPC โฆษณา แบบ GDN

กลยุทธ์ในการทำโฆษณา Google Adwords

กลยุทธ์สำหรับโฆษณา Google Ads ของเรานั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Tried-and-Tested คือการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ขึ้นมาตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ เจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (เช่น เพศ อายุ พื้นที่ ความสนใจ ฯลฯ) และใส่ Keyword แบบกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยกลยุทธ์นี้ทำมาใช้ทั้งในส่วนของ Pay-Per-Click (PPC) ผ่านเว็บไซต์ และ GDN (Google Display Network)

จากนั้นทีมโฆษณาจะปล่อยโฆษณาที่สร้างผ่าน Google Adwords เข้าไปในระบบของ Google ซึ่งในขณะที่โฆษณากำลังแสดงอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆบน Google Adwords ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของโฆษณา และดึงเอากลยุทธ์การทำ SEO เข้ามาช่วยในการเพิ่มยอดขาย โดยใช้การวิเคราะห์ Keyword รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุด คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง หรือ Keyword ที่คู่แข่งของคุณใช้ในการทำ Google Adwords

และเมื่อได้ Keyword สำคัญที่จะสามารถเพิ่มยอดขาย และทำให้ตัวโฆษณาของคุณบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้ว ทีมการตลาดของเราก็จะจัดการโฆษณาผ่าน Google Adwords เพื่อทำการปรับแต่งละปรับปรุงตัวแคมเปญที่แสดงผลอยู่เป็นขั้นตอนต่อไป

เอ เจน ซี่  ลง โฆษณา google
google ads กับ SEO โฆษณา แบบ ppc และ gdn

Google Ads Management: สร้างโฆษณา Google Adwords อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ในการลงโฆษณา google ads จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการทำ SEO เราจึงไม่สามารถเน้นการนำเสนอคอนเทนต์ที่โดดเด่นได้เพียงอย่างเดียว โฆษณาแต่ละชิ้นบน Google Adwords จะต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ดี เพื่อนำธุรกิจของคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และวัดผลได้จริง บริษัทที่รับทำ Google Adwords ส่วนใหญ่จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และสร้างโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดเป้าหมายก่อนการรับทำ Google Adwords

เรารู้ดีว่าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นผ่านการโฆษณาได้ การรู้เป้าหมายจะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และเห็นภาพรวมทั้งหมดในงานโฆษณาได้ทันทีและชัดเจนขึ้น ดังนั้นเมื่อตัดสินใจเริ่มทำแคมเปญผ่าน Google Adwords สิ่งแรกที่เราทำคือการตีโจทย์ความต้องการให้แตก รู้ว่าเป้าหมายของการใช้โฆษณาคืออะไร และต้องการได้รับอะไร จากนั้นก็จะเลือกใช้ประเภทของโฆษณาบน Google Adwords ได้ตรงตามเป้าหมายยิ่งขึ้น

โดยเป้าหมายโฆษณาและเป้าหมายของธุรกิจมาจากการดำเนินงานและรูปแบบกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท Upmedio สามารถสร้างโฆษณาต่างๆเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในแต่ละส่วนของคุณได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Adwords ในการเพิ่ม Conversions และยอดขายผ่านโฆษณาประเภท Search Ads หรือ Display Ads หรือ การใช้ Google Adwords ในการนำเสนอสินค้าบนหน้า Search Result บนเว็บไซต์แบบ Shopping Ads สำหรับธุรกิจแบบ E-commerce ก็ได้เช่นกัน

รับทำ google display network

จัดสรรงบประมาณสำหรับโฆษณา Google Adwords

เมื่อกำหนดเป้าหมายในการสร้างโฆษณาเป็นที่เรียบร้อย สิ่งต่อมาคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับทำโฆษณาบน Google Adwords โดยวิธีจัดสรรงบให้ได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่าทึ่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเลือก Bid Strategy ซึ้งจะดูจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการได้รับจากการทำโฆษณา

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Conversions ซึ่งจะใช้กลยุทธ์แบบ Adwords Smart Bidding ที่จะสามารถช่วยจัดการค่าใช้จ่ายโฆษณาได้โดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่ต้องการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) และยอด Clicks การจัดการงบแบบ Cost-Per-Click ซึ่งจะเสียเงินเมื่อมีคนคลิกนั้น ก็สามารถเลือกการจัดการงบแบบอัตโนมัติ (Maximize Clicks) หรือปรับงบตามความเหมาะสมด้วยตัวเอง (Manual Clicks) ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ การติดตามผลในการสร้างโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ทีม Digital Marketing จะนำมาปรับแผนกลยุทธ์การตลาดในการสร้างโฆษณา โดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ที่ได้ในการทำโฆษณาแต่ละครั้ง และนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย หาจุดบกพร่อง และปรับปรุงการทำโฆษณาในครั้งต่อๆ ไปให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปรับแต่งและการติดตั้ง google ads กับเอเจนซี่ในกรุงเทพ

ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของโฆษณา Google Ads โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของ Digital Marketing Agency รับทำโฆษณาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามผลและรายงานผลให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อให้ทั้งทีมงานของเราและฝั่งลูกค้าเข้าใจความต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงการทำโฆษณาของคุณให้ดีขึ้นด้วย

ซึ่งการที่จะทำให้โฆษณาบนเว็บไซต์และใน YouTube มีคุณภาพหรือสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องสามารถวิเคราะห์ผลและชี้จุดบกพร่องเพื่อนำไปสู่การปรับและแก้ไข ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์ผลจากหลายๆปัจจัย เพื่อให้สามารถนำข้อสรุปเหล่านั้นมาปรับปรุงในโฆษณาได้ ไม่ว่าจะเป็น ความชัดเจนของตัวโฆษณา ที่จะต้องมีความตรงไปตรงมา กระชับ ใจความครบถ้วน และเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ลูกค้าค้นหา โดยผู้ที่เห็นโฆษณาจะต้องเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการคืออะไร เกี่ยวกับอะไร และข้อดีของสินค้าและบริการคืออะไร โดยเนื้อความที่ใช้ในงานโฆษณาจะต้องถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาทั้งการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมไปถึงการใช้เว้นวรรคและการใช้คำให้เหมาะสม เป็นต้น

โดยในระหว่างที่ดำเนินการลงโฆษณา Google Ads ทีมงานของ Upmedio จะรวบรวมและสรุปผลการทำงาน เก็บข้อมูลสถิติต่างๆที่ได้รับ รวมถึงรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อพูดคุยและหารือสำหรับแนวทางการปรับแต่งและการพัฒนาการสร้างโฆษณาในครั้งต่อไป

ทำโฆษณาผ่าน Google Adwords ด้วยการจัดการ PPC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากการทำโฆษณาผ่าน Google Adwords บน Youtube แล้ว PPC (Pay Per Click) คือการโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการประมูลคีย์เวิร์ดเพื่อให้โฆษณาไปปรากฎอยู่เมื่อมีการค้นหา โดยตำแหน่งของโฆษณาจะถูกกำหนดโดยค่าการประมูลที่เรียกว่า CPC (Cost Per Click) ซึ่งค่า CPC ของแต่ละคีย์เวิร์ดนั้นมีราคาสูงต่ำไม่เท่ากัน ยิ่งคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหามาก มีคู่แข่งมาก CPC ก็จะสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการและบริหาร PPC เช่นเดียวกับการทำ SEO

ในการจัดการ PPC ต้องมีความเข้าใจตัวเครื่องมือและมีกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการจัดการ PPC ของ Google Adwords จะเริ่มจากการกำหนดขอบเขตของการปล่อยโฆษณา วิเคราะห์เว็บไซต์ ประเมินการจัดการงบ และหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การใช้แคมเปญมีปัญหา

ทีมงานของ Upmedio ใส่ใจถึงรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ของการทำโฆษณา และไม่มองข้ามปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและสามารถสร้างโฆษณาต่างๆบน Google Adwords ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Upmedio บริษัทรับทำ Adwords และผู้นำด้านการลงโฆษณา Google

เราเป็น Google Ads Agency ที่มาพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการลงโฆษณา Google Search มีบริการรับทำ Google Ads แบบครบวงจรและจัดการ Keyword ได้อย่างเหมาะสมในการสร้างโฆษณาให้กับเว็บไซต์ของลูกค้า

นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังสอนวิธีใช้ Google Adwords ให้กับลูกค้าที่ร่วมงานกับเราและมอบความไว้วางใจให้เราทำ Google Ads แคมเปญอีกด้วย