เทคโนโลยีสำหรับเว็บไซต์และมือถือ

เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยี

เราพัฒนาเว็บ และ Mobile application โดยเทคโนโลยีล่าสุดที่ทันสมัย.

● PHP: Laravel and Symfony, Zend.
● Javascript: AngularJS, NodeJS, Jquery, Ajax
● CSS: Bootstrap, SCSS, LESS
● Android: Java, Android SDK, Volley
● iOS: IOS SDK, Objective-C, Swift
● Customized hacked CMS: WordPress, Magento

graphic6