อัตลักษณ์ขององค์กร

อัตลักษณ์ขององค์กร

อัตลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรดูเป็นหนึ่งเดียวและมีความแข็งแกร่งมากขึ้น การสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรจะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่จดจำในลักษณะของสัญลักษณ์.

เมื่อลูกค้าสัมผัสกับแบรนด์ของคุณ คุณต้องสร้างความประทับใจที่ดีกับลูกค้าและสะท้อนความเป็นตัวตนขององค์กร เพื่องสร้างแรงจุงใจในการกระตุ้นความสนใจขอลลูกค้าเกี่ยวกับตัวคุณ แบรนด์และโลโก้ของคุณเป็นผลรวมของการผสมผสาน โทนสี ภาพ สไตล์ และองค์ประกอบอื่นๆที่จะสื่อถึงความเป็นตัวคุณ จะถูกนำมาพิจารณา เพื่อสร้างหรือการพัฒนาแบรนด์ของคุณ

ดีไซน์เนอร์ของ UpMedio เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะพัฒนาและบรับปรุงแบรนด์ทั้งที่มีอยู่เดิมหรือสร้างขึ้นใหม่ ผ่านกลยุทธิ์การสร้างแบรนด์,คอนเซปป์,ความน่าสนใจ,ตัวตน,ผสมผสานแต่ละสิ่งเข้าด้วยกัน