โฆษณาออนไลน์

การในรูปโฆษณาออนไลน์แบบPayPerClick โดยใช้ Google AdWords และแบนเนอร์โฆษณาอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนแปลงงบประมาณการตลาดของบริษัท โฆษณาออนไลน์มีประสิทธิภาพการทำงานในการที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาจากแคมเปญ

UpMedio มีประสบการณ์สูงในเรื่องของการทำโฆษณาออนไลน์:

– โฆษณาที่ปรากฏขึ้นเมื่อการดำเนินการค้นหาของ Google โฆษณาเหล่านี้ตอบสนองต่อความสนใจ

– แบนเนอร์โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ โฆษณาเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเเละทำความรู้จักให้กับเเบรนด์