ความสำคัญของการสร้างกฎบัตรกราฟิก

สำหรับ บริษัท การสร้างกฎบัตรภาพเป็นก้าวแรกของความสำเร็จของกลยุทธ์การสื่อสาร สร้างภาพลักษณ์ที่ปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ตลาดผู้ชมเป้าหมายและรักษาความสอดคล้องของกราฟิกและสื่อดิจิทัลโดยไม่คำนึงถึงผู้เล่นที่แตกต่างกันที่เกี่ยวข้องกับการผลิต กฎบัตรกราฟิกมีอยู่ในรูปแบบของเอกสารที่กำหนดกฎและรหัสของแอ็พพลิเคชันทั้งหมดของเครื่องหมายและองค์ประกอบภาพ ได้แก่

(พื้นที่รอบขั้นต่ำรอบเครื่องหมาย) และรูปแบบของโลโก้,
สี Pantone, CMYK, RGB และ hexadecimal ของแผนภูมิกราฟิก
นโยบายสถาบันและกฎระเบียบในการใช้งาน
กฎบัตรกราฟิกสามารถสร้างความซับซ้อนมากขึ้นตามความต้องการของโครงการและสามารถจัดการเรื่องอื่น ๆ เช่นการจัดวางองค์ประกอบกราฟิก (กระดาษหัวจดหมาย, นามบัตร, แผ่นรอง ... ), แอพพลิเคชัน (เครื่องแบบ, , บรรจุภัณฑ์, ป้าย ... ) และคำแนะนำสำหรับการเลือกภาพและภาพประกอบ เมื่อมีการจัดโครงสร้างมาตรฐานกราฟิกนี้ บริษัท จะสามารถสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเป็นมืออาชีพด้วยเครื่องมือพิมพ์และดิจิตอลทั้งหมดที่มีเสียงเดียวกันซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้า