การออกแบบเว็บเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างเว็บไซต์

การแนะนำ
ในหน่วยงานเว็บการออกแบบเว็บเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบเว็บไซต์โดยเชื่อมโยงความชำนาญหลายด้านที่ระบุไว้ด้านล่างและ priori แตกต่างจากที่อื่น
 การวิเคราะห์โครงการเว็บไซต์
ก่อนอื่นให้ถามตัวเองว่า: ใส่เฟสการออกแบบของเว็บไซต์ลงในแนวทางการสื่อสารระดับโลกมากขึ้นอย่างไร? วิธีการดึงดูดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนไซต์ วิธีการได้อย่างง่ายดายส่งข้อมูลที่พวกเขาต้องการ? สิ่งที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญกับ? วิธีที่จะไม่เจาะพวกเขา? รายการนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 
การออกแบบกราฟิกหรือการออกแบบข้อมูล
การออกแบบกราฟิกเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารในปัจจุบันการเรียนรู้คือการเข้าใจวิธีการอย่างเป็นทางการว่า บริษัท สื่อสารกันทั้งในแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ของตน การจัดการที่ดีของการพิมพ์ความรู้เกี่ยวกับสีของจักรวาลสัญญะวิทยาเป็นวิธีการแสดงออกที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความไปในทิศทางเดียวกันกับลักษณะของ บริษัท ได้ การออกแบบข้อมูลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการอ่านข้อความและนำเสนอรูปแบบใหม่ในการนำเสนอข้อมูลเป็นครั้งคราว
 
ความเข้าใจด้านเทคนิคของเว็บสื่อ
ความเข้าใจด้านเทคนิคของสิ่งที่ทำให้เว็บในปัจจุบันเป็นที่รู้จักพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ข้อ จำกัด ทางเทคนิคที่เชื่อมโยงกับการอ้างอิงไซต์ข้อ จำกัด ของการบูรณาการ HTML และข้อ จำกัด ของเบราเซอร์ ยิ่งไปกว่านั้นตั้งแต่การเกิดแพลตฟอร์มใหม่ ๆ เช่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนConclusion
La bonne pratique du web design fait appel à la maitrise des domaines précédemment cités pour éviter que la création graphique d'une home page soit un frein à la navigation sur le site. On constate de temps en temps lorsque l'on s'intéresse au référencement et donc taux de rebond d'une page d'accueil (indicateur qui permet de savoir si les internautes vont au dela de cette page), qu'une page qui n'inspire pas confiance et/ou et qui n'offre pas de points de repères suffisament pertinents (menu trop petit et pas visible, page destructurée, images mal optimisées...) peut rebuter et faire fuir irrémédiablement les internautes.