การสื่อสารด้วยภาพ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรามักจะได้รับคำถามเกี่ยวกับธุรกิจการค้าและการสื่อสารด้วยภาพโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้เราจึงคิดว่าจะจัดเตรียมบทความเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยภาพเพื่อทำให้กระจ่างชัดถึงสาขาวิชาของเรา นอกจากนี้เราจะจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลอ้างอิงที่จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น

ในการเริ่มต้นนี่เป็นบทความแรกในซีรี่ส์เรื่อง “Visual communication in snap” อ่านความสุข!

การสื่อสารด้วยภาพคืออะไร?
เป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารซึ่งในบริบททางการตลาดทำให้การใช้ทัศนศิลป์เป็นพิเศษ เป็นศิลปะในการสื่อสารข้อความให้กับลูกค้ารายหนึ่งโดยใช้องค์ประกอบภาพและภาพ เนื้อหาต้นฉบับเดิมถือว่าเป็นภาพ

ในระยะสั้นจะมีการสื่อสารผ่านภาพ!

นักออกแบบกราฟิกนักออกแบบกราฟฟิคนักออกแบบกราฟิก?
นักออกแบบกราฟิกหรือนักออกแบบกราฟิกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารภาพ นักออกแบบกราฟิกออกแบบรูปร่างและประสานการรับรู้กระบวนการสื่อสารภาพตามคำขอของลูกค้าและผู้รับต่างๆ รากฐานของความรู้คือความคิดสร้างสรรค์จิตวิญญาณของการวิเคราะห์ความสามารถในการจัดโครงสร้างข้อมูลและความรู้สึกในการสื่อสาร นำเสนอแนวคิดและยุทธศาสตร์ที่ปรับให้เหมาะสมกับปัญหาของลูกค้า จัดระเบียบความหมายของข้อความที่มีรูปทรงกราฟิกและองค์ประกอบภาษาต้นฉบับที่ทำซ้ำจากสื่อต่างๆสำหรับการพิมพ์หรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

นักออกแบบกราฟิกแทรกแซงในภาคต่างๆกัน: บริษัท สถาบันหน่วยงานท้องถิ่นสมาคมต่างๆที่เขาสร้างระบบการมองเห็นป้ายบอกทางสื่อเพื่อการสื่อสารองค์กรและโฆษณางานนิทรรศการการนำเสนอผลิตภัณฑ์การสื่อสาร มัลติมีเดีย, เว็บไซต์, ฯลฯ

การแทรกแซงเหล่านี้มีส่วนช่วยในการสร้าง “ภาพลักษณ์” รวมทั้งการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจของ บริษัท หรือองค์กร

สิ่งสำคัญคือต้องแยกแยะผู้ออกแบบกราฟิกหรือนักออกแบบกราฟิกจากช่างเทคนิคในการออกแบบกราฟิกที่เรียกว่านักออกแบบกราฟฟิคหรือนักออกแบบกราฟิก หน้าที่ของช่างเทคนิคด้านการออกแบบกราฟิกประกอบด้วยการใช้เทคนิคการแสดงออกทางกราฟิกและเครื่องมือคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์แบบ ต้องประกอบส่วนประกอบติดตั้ง (รูปถ่ายภาพและเนื้อหาต้นฉบับ) ตามแบบและข้อกำหนดการออกแบบของนักออกแบบกราฟิกเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถพิมพ์ได้ที่มีคุณภาพสูง

นักออกแบบกราฟฟิกหรือนักออกแบบกราฟิก:

ออกแบบรูปทรงและประสานการสำนึกในกระบวนการสื่อสารด้วยภาพ
ให้บริการโซลูชั่นด้านแนวคิดและยุทธศาสตร์
จัดระเบียบความหมายของข้อความที่มีรูปทรงกราฟิกและองค์ประกอบทางภาษาต้นฉบับ
ช่างออกแบบกราฟิกนักออกแบบกราฟฟิคหรือนักออกแบบกราฟิก:

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแสดงออกกราฟิกและเครื่องมือคอมพิวเตอร์
ประกอบชิ้นส่วนยึดตามแบบและข้อกำหนดของแนวคิด