การตลาดแบบ Agile คืออะไร?

การตลาดแบบ agile หรือการตลาดแบบคล่องตัวเป็นเทคนิคทางการตลาดรูปแบบใหม่โดยอาศัยการจัดการเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ และเรียกได้ว่าเป็นการตลาดแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้การตลาดแบบ agile จะช่วยพัฒนา customer experience ให้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพต่างๆ ในอีเมลที่คุณส่ง โดยขึ้นอยู่กับเวลาที่ผู้รับเปิดอ่านอีเมลฉบับนั้น อีกทั้งคุณยังสามารถเข้าไปไฮไลท์สินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้า การตลาดแบบ agile จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นในฐานะของผู้ให้บริการ คุณจะสามารถตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถนำการตลาดแบบ agile ไปใช้กับการส่งอีเมลได้ เช่น เมื่อคุณต้องการส่งโปรโมชั่นตามสภาพอากาศหรือเวลาเฉพาะเจาะจงที่ผู้รับเปิดอ่านอีเมล คุณอาจสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? คำตอบก็คือ IP address ของผู้รับนั่นเอง

หากคุณเป็นผู้ให้บริการสินค้าแฟชั่น คุณสามารถกำหนดเวลาที่จะไฮไลท์สินค้าของคุณได้ตามเวลาที่ต้องการ คุณอยากจะโปรโมทชุดว่ายน้ำในเวลาที่อากาศร้อน หรือจะโปรโมทร่มในเวลาที่ฝนตกก็ได้!

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพเดทข่าวสารล่าสุดในเวลาเดียวกันกับที่ผู้รับเปิดอ่านอีเมลผ่านการตลาดแบบ agile เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ผู้รับอีเมลกำลังจะไปในวันหยุดยาวของพวกเขา

เทคนิคนี้สามารถนำไปใช้ในการแสดงจำนวนห้องพักที่ว่างในโรงแรม จำนวนที่นั่งว่างบนเครื่องบิน หรืออะไรก็ตามที่ต้องการการอัพเดทแบบเรียลไทม์

สุดท้ายนี้ คุณสามารถอัพเดทข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆ บน social networks แบบเรียลไทม์ผ่านการตลาดแบบ agile

ดังนั้นการตลาดแบบ Agile จึงเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้การส่งข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมลมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลของคุณถูกต้องและคุณจะไม่หลอกลวงลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของคุณ