fbpx

Digital Marketing Agency รับทำโฆษณา Google Ads

เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดด้วยการทำโฆษณาบนเสิร์ชเอนจินอันดับ 1 อย่าง Google

ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพงานจากทีมงานมืออาชีพ

รับทำ Google Ads Campaigns และลงโฆษณา Google

Google Adwords หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ Google Ads คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) บน Search Engine ยักษ์ใหญ่อย่าง Google โดย Google Ads แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Google Search Ads ที่จะปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของ Google Search เมื่อมีการค้นหาด้วย Keyword ที่ตรงตามที่กำหนด และสามารถไปปรากฎบน Search ของเว็บไซต์ที่เป็นเครือข่ายของ Google หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Google Search Network ได้อีกด้วย อีกหนึ่งประเภทของ Google Ads ก็คือ Google Display Ads ซึ่งเป็นการทำโฆษณาด้วยการแสดงรูปภาพหรือแบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์และเครือข่ายของ Google หรือที่เรียกว่า Google Display Network (GDN) เช่น YouTube, Google Finance, Gmail, และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น

โดยบริการรับทำ Google Ads ของเรา ทีม Digital Marketing ที่เราจะเริ่มต้นขั้นตอนการทำโฆษณา Google Ads ด้วยการวางแผนและกำหนดรูปแบบของโฆษณาออนไลน์ให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การโฆษณา Google Adwords ในรูปแบบ Pay-Per-Click (PPC) ของ Google Search Ads ผ่านหน้าแสดงผลการค้นหาเมื่อมีคนเสริ์จหาข้อมูลด้วยคำหรือวลีที่ตรงกับ Keyword ที่กำหนดไว้ โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายโฆษณาตามจำนวนคลิก หรือการโฆษณา Google Adwords ในรูปแบบ Google Display Network (GDN) ของ Google Display Ads ซึ่งจะเป็นการแสดงผลรูปภาพและมีการคิดค่าโฆษณาตามจำนวนครั้งที่มีการเข้าถึง

เอ เจน ซี่ ทำ google ads รับ ทำ google adwords

ในการสร้างโฆษณา Google Adwords แบบ Pay-Per-Click (PPC) และ GDN (Google Display Network) ทีมงานของเราจะต้องทำความเข้าใจตัวสินค้าหรือบริการ รวมทั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมาย วางโครงสร้างแคมเปญ และตั้งงบประมาณสำหรับค่าโฆษณาให้ออกมาเป็นระบบเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่ง่ายและแม่นยำที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือสร้างโฆษณาที่ตอบโจทย์และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและปิดการขายให้กับลูกค้าของเราได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

รับ ทํา google ads รับลงโฆษณา google
ลง โฆษณา google
google adwords คือ
ติดตั้งโฆษณา แบบ PPC โฆษณา แบบ GDN

กลยุทธ์ในการกลยุทธ์ในการทำโฆษณา Google Adwords โดย Google Ads Agency ชั้นนำในกรุงเทพ

กลยุทธ์สำหรับโฆษณา Google Ads ของเรานั้นจะใช้วิธีการที่เรียกว่า Tried-and-Tested คือการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ขึ้นมาตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ เจาะจงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม (เช่น เพศ อายุ พื้นที่ ความสนใจ ฯลฯ) และใส่ Keyword แบบกว้างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ โดยกลยุทธ์นี้ทำมาใช้ทั้งในส่วนของ Pay-Per-Click (PPC) ผ่านเว็บไซต์ และ GDN (Google Display Network)

จากนั้นทีมโฆษณาจะปล่อยโฆษณาที่สร้างผ่าน Google Adwords เข้าไปในระบบของ Google ซึ่งในขณะที่โฆษณากำลังแสดงอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆบน Google Adwords ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะทำการตรวจสอบและวิเคราะห์การทำงานของโฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ต่างๆ และดึงเอากลยุทธ์การทำ SEO เข้ามาช่วยในการเพิ่มยอดขาย โดยใช้การวิเคราะห์ Keyword รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคำที่ถูกค้นหามากที่สุด คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง หรือ Keyword ที่คู่แข่งของคุณใช้ในการทำ Google Adwords เพื่อให้คุณสามารถอยู่เหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

และเมื่อได้ Keyword สำคัญที่จะสามารถเพิ่มยอดขาย และทำให้ตัวโฆษณาของคุณบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้ดีและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้ว ทีมการตลาดของเราก็จะจัดการโฆษณาด้วย Google Ads เพื่อทำการปรับแต่งและปรับปรุงตัวแคมเปญที่แสดงผลอยู่เป็นขั้นตอนต่อไป

เอ เจน ซี่  ลง โฆษณา google
google ads กับ SEO โฆษณา แบบ ppc และ gdn

Google Ads Management: สร้างโฆษณา Google Adwords อย่างมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย

ในการลงโฆษณา google ads จะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการทำ SEO เราจึงไม่สามารถเน้นการนำเสนอคอนเทนต์ที่โดดเด่นได้เพียงอย่างเดียว โฆษณาแต่ละชิ้นบน Google Adwords จะต้องผ่านการคิด วิเคราะห์ วางแผน และการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ดี เพื่อนำธุรกิจของคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และวัดผลได้จริง บริษัทที่รับทำ Google Adwords ส่วนใหญ่จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ และสร้างโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดเป้าหมายก่อนการรับทำ Google Adwords

เรารู้ดีว่าจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นผ่านการโฆษณาได้ การรู้เป้าหมายจะช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์และเห็นภาพรวมทั้งหมดในงานโฆษณาได้ทันทีและชัดเจนขึ้น ดังนั้นเมื่อตัดสินใจเริ่มทำแคมเปญผ่าน Google Adwords สิ่งแรกที่เราทำคือการตีโจทย์ความต้องการให้แตก รู้ว่าเป้าหมายของการใช้โฆษณาคืออะไร และต้องการได้รับอะไร จากนั้นก็จะเลือกใช้ประเภทของโฆษณาบน Google Adwords ได้ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยเป้าหมายโฆษณาและเป้าหมายของธุรกิจมาจากการดำเนินงานและรูปแบบกลยุทธ์ของแต่ละบริษัท Upmedio สามารถสร้างโฆษณาต่างๆเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายในแต่ละส่วนของคุณได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Adwords ในการเพิ่ม Conversions และยอดขายผ่านโฆษณาประเภท Search Ads หรือ Display Ads หรือ การใช้ Google Adwords ในการนำเสนอสินค้าบนหน้า Search Result บนเว็บไซต์แบบ Shopping Ads สำหรับธุรกิจแบบ E-commerce ก็ได้เช่นกัน

รับทำ google display network

จัดสรรงบประมาณสำหรับโฆษณา Google Adwords

เมื่อกำหนดเป้าหมายในการสร้างโฆษณาเป็นที่เรียบร้อย สิ่งต่อมาคือเรื่องการจัดสรรงบประมาณสำหรับทำโฆษณาบน Google Adwords โดยวิธีจัดสรรงบให้ได้ผลดีที่สุดและคุ้มค่าทึ่สุดนั้นขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์การเลือก Bid Strategy ซึ้งจะดูจากผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการได้รับจากการทำโฆษณา

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Conversions ซึ่งจะใช้กลยุทธ์แบบ Adwords Smart Bidding ที่จะสามารถช่วยจัดการค่าใช้จ่ายโฆษณาได้โดยอัตโนมัติ หรือในกรณีที่ต้องการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ (Traffic) และยอด Clicks การจัดการงบแบบ Cost-Per-Click ซึ่งจะเสียเงินเมื่อมีคนคลิกนั้น ก็สามารถเลือกการจัดการงบแบบอัตโนมัติ (Maximize Clicks) หรือปรับงบตามความเหมาะสมด้วยตัวเอง (Manual Clicks) ได้เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ การติดตามผลในการสร้างโฆษณาออนไลน์บนเว็บไซต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ทีม Digital Marketing จะนำมาปรับแผนกลยุทธ์การตลาดในการสร้างโฆษณา โดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ที่ได้ในการทำโฆษณาแต่ละครั้ง และนำผลลัพธ์เหล่านั้นมาวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย หาจุดบกพร่อง และปรับปรุงการทำโฆษณาของลูกค้าเราในครั้งต่อๆ ไปให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปรับแต่งและการติดตั้ง google ads กับเอเจนซี่ในกรุงเทพ

ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของโฆษณา Google Ads โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ของ Digital Marketing Agency ที่รับทำโฆษณา Google Ads ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นอันดับหนึ่ง เพื่อช่วยให้ทั้งทีมงานของเราและฝั่งของลูกค้าเข้าใจความต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือเพื่อให้เราได้สามารถปรับปรุงโฆษณาของลูกค้าให้ดีขึ้นด้วย

การที่จะทำให้โฆษณาบนเว็บไซต์และใน YouTube มีคุณภาพหรือสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องสามารถวิเคราะห์ผลและชี้จุดบกพร่องเพื่อนำไปสู่การปรับและแก้ไข ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์ผลจากหลากหลายปัจจัย เพื่อให้สามารถนำข้อสรุปเหล่านั้นมาปรับปรุงในโฆษณาได้ ไม่ว่าจะเป็น ความชัดเจนของตัวโฆษณา ที่จะต้องมีความตรงไปตรงมา กระชับ ใจความครบถ้วน และเกี่ยวข้องกับ Keyword ที่ลูกค้าค้นหา โดยผู้ที่เห็นโฆษณาจะต้องเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการคืออะไร เกี่ยวกับอะไร และข้อดีของสินค้าและบริการคืออะไร โดยเนื้อความที่ใช้ในงานโฆษณาจะต้องถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาทั้งการสะกดคำและไวยากรณ์ รวมไปถึงการใช้เว้นวรรคและการใช้คำให้เหมาะสม เป็นต้น

ทำโฆษณาผ่าน Google Adwords ด้วยการจัดการ PPC ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากการทำโฆษณาผ่าน Google Ads หรือการทำโฆษณาบน Youtube แล้ว PPC (Pay Per Click) คือการโฆษณาบนหน้าแสดงผลการค้นหา (Search Result Page) อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการประมูลคีย์เวิร์ดเพื่อให้โฆษณาไปปรากฎอยู่เมื่อมีการค้นหา โดยตำแหน่งของโฆษณาจะถูกกำหนดโดยค่าการประมูลที่เรียกว่า CPC (Cost Per Click) ซึ่งค่า CPC ของแต่ละคีย์เวิร์ดนั้นมีราคาสูงต่ำไม่เท่ากัน ยิ่งคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหามาก มีคู่แข่งมากค่าโฆษณา CPC ก็จะสูงขึ้น ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการจัดการและบริหาร PPC เช่นเดียวกับการทำ SEO

ในการจัดการ PPC ต้องมีความเข้าใจที่ดีในตัวเครื่องมือและมีกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการ PPC ของ Google Adwords จะเริ่มจากการกำหนดขอบเขตของการปล่อยโฆษณา วิเคราะห์เว็บไซต์ ประเมินการจัดการงบ และหาปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้การใช้แคมเปญมีปัญหา

ทีมงานของ Upmedio ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าในหลายอุตสหกรรม เราใส่ใจถึงรายละเอียดในขั้นตอนต่างๆ ของการทำ Google Ads และไม่มองข้ามปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับโฆษณาที่จะตอบโจทย์การใช้งาน เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสามารถสร้างโฆษณาต่างๆบน Google Adwords ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Upmedio บริษัทรับทำ Adwords และผู้นำด้านการลงโฆษณา Google

เราเป็น Google Ads Agency ที่มาพร้อมกับทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการลงโฆษณา Google Search มีบริการรับทำ Google Ads แบบครบวงจรและจัดการ Keyword ได้อย่างเหมาะสมในการสร้างโฆษณาให้กับเว็บไซต์ของลูกค้า

นอกจากนี้ ทีมงานของเรายังมีการสอนวิธีใช้ Google Adwords ให้กับลูกค้าที่ร่วมงานและมอบความไว้วางใจใช้บริการทำ Google Ads แคมเปญกับเราอีกด้วย