วางกลยุทธ์และให้คำปรึกษา

วางกลยุทธ์และให้คำปรึกษา

UpMedio ช่วยให้คุณทำตลาดบนมือถืออย่างบทความหรือแอพลิเคชั่น
อย่างครบวงจร

  • พัฒนากลยุทธ์และแผนงานบนมือถือ
  • พัฒนาและการวางแผนสำหรับธุรกิจบนมือถือ
  • พัฒนาและจัดการ RFP / RFI / RFQ
  • นำความคิดเห็นหรือความต้องการไปสู่กระบวนการการพัฒนา
  • ตรวจสอบและออกแบบโครงสร้าง
  • ซอฟท์แวร์ช่วยเหลือด้านการพัฒนา
  • พัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Outsourced
  • ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ
  • วางแผนการทดสอบมือถือ
  • วิเคราะห์และการวัดผล KPI ของมือถือ