10 ไซต์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้การออกแบบที่ตอบสนองต่อแล้ว

ขณะนี้ข้อกำหนด HTML 5 ได้รับการสรุปแล้วนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ไม่มีข้ออ้างในการใช้ HTML 5 และ CSS 3 ในไซต์และแอพพลิเคชันของตน ฉันเลือกที่จะนำเสนอในบทความนี้บางเว็บไซต์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้การออกแบบที่ตอบสนองได้ดีที่สุด – เพื่อขอบคุณโดยการลดหน้าต่างของเบราว์เซอร์ลงเรื่อย ๆ

ในขณะที่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตกำลังเติบโตและความละเอียดของหน้าจอเกือบจะต่างออกไปทั้งหมดผู้เผยแพร่โฆษณาต้องปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของตนไปยังสื่อทั้งหมด …

การออกแบบเว็บตอบสนอง (RWR) เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งประกอบด้วยการปรับไซต์ให้มีความละเอียดเกือบทั้งหมดโดยใช้ข้อความสื่อ ลืมรุ่นเฉพาะสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตฟังก์ชันนี้ใน CSS 3 ช่วยให้กำหนดเป้าหมายความกว้างความสูงหรือการวางแนวของหน้าในรูปแบบเดียวและเพื่อให้ทุกคนพึงพอใจ

ขณะนี้ข้อกำหนด HTML 5 ได้รับการสรุปแล้วนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ไม่มีข้ออ้างในการใช้ HTML 5 และ CSS 3 ในไซต์และแอพพลิเคชันของตน ฉันเลือกที่จะนำเสนอในบทความนี้บางเว็บไซต์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้การออกแบบที่ตอบสนองได้ดีที่สุด – เพื่อขอบคุณโดยการลดหน้าต่างของเบราว์เซอร์ลงเรื่อย ๆ